Na 100 Niepodległa – ,,Niepołomice legendami pisane”

9 października uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. K. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach wezmą udział w projekcie Na 100 Niepodległa. Temat spotkania to „Niepołomice legendami opisane”. Pracownik biblioteki -Pani Barbara Wyczesany zaprezentuje trzy legendy niepołomickie („Kazimierzowski Trzos”, „Leśniczanka Justyna, ” Dlaczego Kazimierz Wielki ufundował kościół w Niepołomicach „). W drugiej części warsztatów dzieci będą wykonywać różnymi technikami tematyczne prace plastyczne. Celem spotkania jest wskazanie interesujących i ważnych miejsc w swojej miejscowości, pogłębienie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania oraz osiągnięciami przodków.

 

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”