Delegacja Samorządowców z Ukrainy

 

5 lipca gościliśmy w LAS 25-osobową delegację samorządowców z Ukrainy zwiedzająca gminę Niepołomice w ramach projektu Decentralization Offering Better Results and Efficiency.

Głównym tematem było świadczenie usług publicznych. Ukraińcy przebywają w Polsce na zaproszenie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach programu, który ma pokazać, że decentralizacja zarządzania daje lepsze rezultaty i efektywność. Spotkanie poprowadził wiceburmistrz Adam Twardowski.