Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Niepołomickim Oddziale PTD

W Laboratorium Aktywności Społecznej odbyła się 2 października konferencja pod nazwą „Odkryte z dysleksji”. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, który jest obchodzony przez Niepołomicki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji już po raz czwarty.

W ramach konferencji odbył się wykład pt.: “Nie sztuka nie mieć trudności, sztuka je pokonać”. Kompensacja jako proces w perspektywie psychologicznej. Poprowadziła go p. Maria Foryś – psycholog, neurologopeda i Przewodnicząca Niepołomickiego Oddziału PTD. Prezentacja była także transmitowana online.

Tuż po nim miał miejsce warsztat artetrapeutyczny dla dzieci z dysleksją zatytułowany “Ołówek – proste narzędzie, wiele możliwości”. Zajęcia poprowadziła p. Danuta Waloszek – plastyk, ikonopisarz.

Celem zajęć było uwolnienie twórczej wyobraźni przy pomocy prostego narzędzia, jakim jest ołówek. Uczestnicy mogli odkryć, że piękno dzieła nie bierze się przede wszystkim z użytego narzędzia, a z naszego wnętrza.

europejski_tydzien_swiadomosci_dysleksji
europejski_tydzien_swiadomosci_dysleksji_LAS
europejski_tydzien_swiadomosci_dysleksji_wyklad
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja
warsztaty_dla_dzieci
warsztaty_pobudzajace_kreatywnosc
warsztaty_na_kreatywnosc
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja
europejski_tydzien_swiadomosci_dysleksji
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja
warsztaty_dla_dzieci_z_dysleksja