Generator wniosków – instruktażowo w LAS.

 

3 października w Laboratorium Aktywności Społecznej miało miejsce szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące korzystania z generatora e-n-GO wniosków o dotacje celowe z budżetu Gminy Niepołomice.

eNGO.org.pl daje możliwość niemal pełnej cyfryzacji procedur realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert.
W największym skrócie można powiedzieć, że eNGO.org.pl to generator ofert na realizację zadań publicznych przedkładanych organom administracji przez organizacje pożytku publicznego.
Prowadzący spotkanie – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner twórca publicznej webaplikacji. Organizator UMiG Niepołomice.
http://deltapartner.pl/