Gminna Rada Seniorów i projekt „Koperty Życia”.

 

15 maja w Laboratorium Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie, którego inicjatorem była Fundacja „Lepsze Niepołomice”, dotyczące projektu społecznego  „Koperty życia”.  Jest to inicjatywa  umożliwiająca skuteczniejszą pomoc medyczną 2000 tys. osób starszych i samotnych z terenu Niepołomic. Jest to dotacja finansowana z budżetu gminy – w ramach konkursu grantowego.

Kolejnym ważnym tematem obrad była rozmowa o potrzebie powołania Rady Senioralnej w naszej gminie. Wypracowano projekt statutu regulującego zasady wyboru i funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki największych organizacji senioralnych z gminy oraz osoby niezrzeszone, zainteresowane pracą na rzecz osób starszych.

Galeria