Klub Poszukiwaczy Historii Niepołomic „Mój Sybir”

„Mój Sybir – wspomnienia Wojciecha i Stanisława Lasków” to tytuł pierwszego po wakacyjnej przerwie spotkania Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic, które odbyło się w środę 20 września. Gościem specjalnym i naocznym świadkiem tamtych wydarzeń była córka pana Wojciecha Laska – Maria Janczak. Rodzina Lasków wywodzi się z Chobotu, tu właśnie urodził się Wojciech, tu spędził dzieciństwo, tu dorastał. Na Sybirze był dwukrotnie w 1914 r. i następnie z rodziną, w 1940 r. w czasie II-go etapu wywózki ludności polskiej na Sybir.

Losy famili opisane są w pamiętniku Wojciecha Laska, a także w opublikowanych wspomnieniach jego syna Stanisława, mieszkającego obecnie w Kanadzie wraz z żoną Anielą, która również przeżyła zsyłkę. Z opowieści pani Marii wyłonił się obraz życia na zesłaniu.

Wprowadzeniem do wspomnień była prelekcja historyczna i prezentacja przedstawiona przez historyka i archeologa panią Ewę Włodarczak, autorkę pracy magisterskiej poświęconej m.in. historii życia na zesłaniu i tułaczki rodziny Lasków. Pani Ewa była gościem specjalnie zaproszonym  przez pana Mariana Satałę, niepołomiczanina spokrewnionego z autorem wspomnień. Dzięki Jego staraniom to spotkanie mogło się odbyć, a my  mogliśmy uczestniczyć w lekcji „żywej historii”.

Opowieść pani Marii, naocznego świadka i dziennik pana Wojciecha są częścią tragicznej historii narodu polskiego. To zapis rzeczywistości widzianej ich oczami. To ich spostrzeżenia, przeżycia, cierpienia, tragedia lat życia na zesłaniu, ale też świadectwo patriotyzmu, wiary i niegasnącej nadziei na powrót do domu.

18 października 2017 r. zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Niepołomic, będące kontynuacją wspomnień Sybiraków – „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę”. Naszym gościem będzie, mieszkająca w naszej gminie Pani Nina Rupeta – córka Polaków deportowanych do Kazachstanu w 1936 r. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa o tym samym tytule, na której zobaczymy pamiątki, dokumenty i fotografie rodzinne ocalone i przywiezione do Polski.