Konsultacje programu współpracy ze stowarzyszeniami

8 września odbyło się spotkanie Stowarzyszeń z Panią Agatą Gumularz z Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. Omawiano między innymi plany dotyczące współpracy z gminą na rok 2018 oraz sposób realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności.