Lekcja języka polskiego – informacja

Informujemy, że od dnia 21.02.2023 r., z przyczyn niezależnych od Biblioteki, lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy zostają zawieszone do odwołania.
Повідомляємо, що з 21 лютого 2023 року з причин, які не залежать від бібліотеки, лекції польської мови для громадян України призупинено. Про відновлення курсів будемо інформувати.