Mały Naukowiec – zajęcia dla dzieci

W poniedziałek 7 października na Małym Naukowcu tematem zajęć był ogień. Uczestnicy warsztatów poznawali substancje łatwopalne oraz związane z nimi zasady zachowania bezpieczeństwa. Zajęcia były pełne widowiskowych eksperymentów, a dzięki współpracy mali naukowcy na koniec spotkania wykonali płonącego pająka.