Michał Rusinek

 

Polski literaturoznawca, tłumacz z języka angielskiego, pisarz. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, wykładowca teorii literatury i retoryki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, obecnie prowadzi Jej fundację.