Powakacyjne spotkanie

Powakacyjne spotkanie Emerytów i Rencistów Koła nr. 1 w Niepołomicach odbyło się LAS Open Space 15-go września. Wszystkich przybyłych powitała pani Zdzisława Grochot – przewodnicząca koła. Podczas spotkania omówione zostały sprawy bieżące i planowane w przyszłości. Jak zawsze nie zapomniano o solenizantach i jubilatach były serdeczne życzenia i wybrzmiało gromkie 100 lat. Całe spotkanie osłodziło małe co nieco – dobrze było znów się potkać.