Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rachmistrz”

W środę 15 maja w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rachmistrz” organizowany przez Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.

W majowym konkursie uczestniczyło aż 75 uczniów, reprezentujących gminy powiatu wielickiego.

Każda gmina reprezentowana była przez uczniów, którzy zdobyli zaszczytne tytuły.

Uczniowie mieli okazję wykazać się posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi. To był dla nich świetny sprawdzian nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale także możliwość uczciwego współzawodnictwa.

Wszystkim zarówno zwycięzcom jak i uczestnikom serdecznie gratulujemy!