„Poznaj tajemnice ziół” – warsztaty dla seniorów

12 czerwca w Laboratorium Aktywności Społecznej odbyły się warsztaty dla seniorów dotyczące praktycznego wykorzystywania ziół „Poznaj tajemnice ziół”?☘️.

Osoby biorące udział w warsztatach miały możliwość poznać metody uprawiania ziół, dowiedzieć się jak prawidłowo sporządzać domowe napary, a także ich skosztować. Lokalny ekspert zadbał o każdy szczegół ukazując jak dobroczynne działanie na nasz organizm mają zioła. Seniorzy wymieniali także swoje doświadczenia i wykazywali się posiadaną wiedzą.

Warsztaty prowadziła Pani Jadwiga Pitek lokalny ekspert w dziedzinie ziół, na co dzień działająca w „Ziołowie”. Jej pasją są zioła, rośliny lecznicze oraz naturalne życie.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki Fundacji BIS – Biuro Inicjatyw Społecznych, w ramach projektu MOWES.

„Projekt „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie a partnerami: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.”

Dziękujemy za przybycie, a na kolejne spotkanie dla seniorów 60+ zapraszamy do LAS Open Space już w poniedziałek 17 czerwca o godzinie 10:00: „Witalny senior”- gimnastyka dla seniora z elementami rehabilitacji.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2317177321854948/