Spotkanie dotyczące wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

W dniu 8 września 2023 w naszej przestrzeni odbyło się spotkanie dotyczące wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024/2026.
W spotkaniu wzięło udział ponad 50 uczestników.