Spotkanie z cyklu ,,Wymiana doświadczeń”

W Laboratorium Aktywności Społecznej zakończyło się spotkanie pod hasłem ,,Wymiana doświadczeń” osób z Ukrainy zamieszkujących tereny naszej gminy. Uczestnicy rozmawiali o trudnościach, z którymi borykają sie na co dzień jako uchodźcy. Omawiane były także sposoby radzenia sobie z problemami związanymi z pobytem w Polsce. Dyskusję prowadziła pani Lena Rudenko w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Bibliotekę Publiczna w Niepołomicach .