Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu”

W środę tj. 6 lutego odbyło się spotkanie Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu”, grupa wsparcia dla Dyrektorów i Kierowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Dyrektorów i Pracowników Socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wielickiego. Tematem spotkania były „Psychologiczne aspekty związane z kierowaniem i umieszczaniem w Domach Pomocy Społecznej”, które omawiała Pani psycholog Justyna Pomorska.