Szkoła Liderek i Liderów Społecznych

Niedziela 3 marca to drugi dzień „Szkoły Liderek i Liderów Społecznych”. Tematem przewodnim dzisiejszego szkolenia jest identyfikacja zasobów i potencjałów lokalnych, a także proces tworzenia mapy zasobów i potrzeb. Uczestnicy dowiedzieli się jak ważne są terenowe badania prowadzone wśród mieszkańców, a także diagnoza społeczności lokalnej. Wśród grupy nie brakuje nowych pomysłów, a rozmowa i współpraca to nieodłączne elementy szkolenia.