„TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt”

 

30 stycznia, we wtorek Laboratorium Aktywności Społecznej było miejscem spotkania dotyczącego projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
To przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Stocznię oraz Związek Miast Polskich. Celem warsztatów jest nakreślenie koncepcji, diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej.