Wołyń babci Stefci

11 lipca w 79-tą rocznicę „Krwawej Niedzieli” odbyła się prelekcja dotycząca losów Wołynia i jego mieszkańców w pierwszej połowie XX wieku. Spotkanie poprowadził Wiktor Matz, który oparł wykład na podstawie historii rodziny Zarembów.