Wznawiamy swoją działalność

Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach wznawia swoją działalność od poniedziałku 3 sierpnia.

Do dyspozycji mieszkańców mamy dwie z trzech sal (L oraz A). Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego spotkania i wydarzenia będą odbywać się w nowym reżimie sanitarnym. Przed wyjściem do budynku obowiązkowo zakryj usta i nos maseczką, bądź fragmentem odzieży. Następnie zdezynfekuj ręce płynem z dozownika znajdującym się w holu wejściowym. Zgodnie
z prawdą podpisz oświadczenie o stanie Twojego zdrowia u organizatora wydarzenia (Załącznik nr 1), a potem przejdź do sali, w której ma się odbyć spotkanie. Jeśli jesteś organizatorem, musisz podpisać zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności za wydarzenie (załącznik nr 3). Nie możesz korzystać z kuchni oraz naczyń kuchennych. W ubikacji do osuszania dłoni zalecamy stosowanie ręcznika papierowego. Podczas wydarzenia zachowuj bezpieczny odstęp od innych uczestników (2 m).
W sali możesz zdjąć maseczkę, ale pamiętaj, że jeśli wyjdziesz z sali maseczka znów powinna zasłaniać usta i nos. Jeśli Twój stan zdrowia pogorszy się w trakcie, zajęć natychmiast poinformuj o tym organizatora wydarzenia bądź pracownika biblioteki.

Na spotkania zjawiaj się 5-10 minut wcześniej, ponieważ nie ma możliwości czekania w holu.

Jeśli uczestnikami wydarzenia są dzieci, rodzic, bądź opiekun prawny powinien wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia dziecka u organizatora wydarzenia (załącznik nr 2). Osoby nieuczestniczące w wydarzeniu (oprócz pracowników i czytelników biblioteki) nie mogą przebywać w LAS.
Godziny otwarcia będą aktualizowane na bieżąco w miarę zapotrzebowania na sale.