Warsztaty o budowaniu poczucia wartości u dziecka

W piątkowe popołudnie 5 kwietnia w o tym jak kształtować poczucie własnej wartości u dzieci rozmawiało Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach.

Warsztaty prowadziła Pani Agata Żeromska, a  dedykowane były rodzicom i nauczycielom. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz poszukiwali odpowiedzi na postawione pytanie, co może robić opiekun by wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości będące podstawą prawidłowego funkcjonowania.

Już kolejne spotkanie 10 kwietnia, serdecznie zapraszamy do Laboratorium Aktywności Społecznej.