LABORATORIUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OPEN SPACE

LAS Open Space – jak sama nazwa wskazuje – to ogólnodostępna i przyjazna przestrzeń, w której  zapewniamy Ci wsparcie dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Niepołomicach. Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje oraz wszystkie inne grupy formalne i nieformalne,  które mają ciekawe pomysły i potrzebują gościnnej przestrzeni oraz pomocy w ich realizacji. 

Jesteśmy miejscem z bogatym zapleczem infrastrukturalnym. Swoimi działaniami wspomagamy i łączymy niepołomickie środowiska organizacji pozarządowych, popieramy zaangażowanie i aktywność mieszkańców oraz promujemy wolontariat.  

Open Space jest otwarty 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20.00. W razie potrzeby udostępniamy przestrzeń również w weekendy. Znajdujemy się w pobliżu ścisłego centrum miasta, w przyziemiu Biblioteki Publicznej przy ul. Bocheńskiej 26.  

Do Waszej dyspozycji oddajemy trzy, doskonale wyposażone, pomieszczenia o łącznej powierzchni 260 m2. Sale można wynająć oddzielnie lub razem, w dowolnej konfiguracji zależnie od  organizatora. Dobra lokalizacja, dogodny dojazd, sieć wi-fi, zaplecze kuchenne, wyposażenie konferencyjne, pomieszczenia ogrzewane podłogowo, wyposażone w przesuwne, dźwiękoszczelne ściany, klimatyzacja. To wszystko sprawia, że LAS to przestrzeń idealnie skrojona dla strefy biznesu. 

Szczegółowe zasady korzystania z Open Space  określa Regulamin Laboratorium Aktywności Społecznej.

las-uklad-sal-na-www-01

Sala L

Sala wejściowa, przejściowa, aneks kuchenny, skrytki dla organizacji i wskazanych podmiotów.

Przeznaczenie – spotkania, dyskusje, warsztaty.

Sala A

Sala środkowa może być zamknięta ścianami przesuwnymi, z osobnym wejściem z korytarza.

Przeznaczenie – szkolenia, warsztaty, prezentacje.

Sala S

Sala w najdalszej części obiektu – najcichsza, może być zamknięta ścianą przesuwną, z osobnym wejściem z korytarza.

Przeznaczenie – konferencje, szkolenia, warsztaty, prezentacje.W trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem obowiązującym w czasie pandemii koronawirusa:

Regulamin organizacji spotkań

Na terenie Laboratorium Aktywności Społecznej (LAS) obowiązują n/w zasady bezpieczeństwa:


1.  Ograniczeniu ulega czas otwarcia przestrzeni i ilość uczestników spotkań w LAS, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego.

 2. W przestrzeni mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami i czytelnikami Biblioteki Publicznej w Niepołomicach, jedynie uczestnicy spotkań.

3. Wszyscy uczestnicy spotkań, rodzice/opiekunowie prawni w dniu rozpoczęcia wydarzenia zobowiązani są do podpisania oświadczenia
o zapoznaniu się z regulaminem udziału w wydarzeniu w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i przekazanie go organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania. 

4. W wydarzeniach odbywających się w LAS mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą stosowne pisemne oświadczenie organizatorowi spotkania o braku przeciwskazań (zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 2). Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć
w spotkaniu.

5. W przestrzeni LAS obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice. Osoby nieposiadające
w/w środków ochrony nie będą mogły przebywać w LAS. Maseczki mogą być zdjęte dopiero w sali, na czas wydarzenia.

6.  Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek korzystania
z płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się w dozowniku przy wejściu.

7.  Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań.

8. Wszystkie osoby przebywające w przestrzeni LAS obowiązuje zasada dystansowania społecznego i zachowania odległości minimum dwóch metrów od innych uczestników i pracowników.

9. Zajęcia artystyczne w małych grupach mogą się odbywać
pod warunkiem zachowania 10 m2 powierzchni na osobę i dwóch metrów dystansu.

10.  Do budynku uczestnicy wchodzą samodzielnie, bez osoby towarzyszącej. Rodzice/opiekunowie zostawiają dziecko przy wejściu,
a po skończeniu zajęć odbierają dziecko punktualnie. Rodzice/opiekunowie nieuczestniczący w wydarzeniu mogą wejść do LAS w celu podpisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, bądź uregulowania płatności u organizatora.  Na zajęcia należy przychodzić
5 – 10 minut przed ich rozpoczęciem. Jeżeli grupa kończąca zajęcia jeszcze nie wyszła należy zaczekać przed wejściem zachowując dystans.

11. Rodzice oczekujący na dziecko mogą przebywać wyłącznie
na zewnątrz budynku.

12. W spotkaniach uczestniczą tylko osoby zgłoszone przez organizatora wydarzenia. Ilość uczestników jest dostosowana do wielkości sali. Osoby wcześniej niezgłoszone nie zostaną przyjęte.

13. Pracownicy Biblioteki Publicznej prowadzą szczegółową ewidencję organizatorów wydarzeń w LAS w celu pełnej identyfikacji, na wypadek zakażenia/choroby, któregoś z uczestników koronawirusem SARS-CoV-2.

14. W budynku nie ma możliwości korzystania z szatni.

15. W budynku nie ma możliwości korzystania z naczyń wielokrotnego użytku, w tym także kuchni.

16. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach,
a przerwy buforowe między uczestnikami/grupami przeznaczone
są na dodatkowe wietrzenie i dezynfekcję.

17. Nie ma możliwości przebywania w budynku osób, które
nie są uczestnikami zajęć lub czytelnikami biblioteki.

19. W ubikacjach zaleca się używanie ręczników papierowych
do wycierania dłoni.

20. Uczestnicy mogą mieć ze sobą podpisaną butelkę wody.

21. Godziny otwarcia będą aktualizowane na bieżąco w miarę zapotrzebowania na sale.

Dodatkowe zasady wynikające ze specyfiki warsztatów/zajęć:

Warsztaty plastyczne i rękodzielnicze

1. Nie ma możliwości wymieniania się narzędziami i przyborami do pracy, które po zakończeniu zajęć są odkładane w jedno miejsce, dezynfekowane i przechowywane oddzielnie do następnych zajęć – 5 dni.

2.  Wykonane – zakończone prace są zabierane do domu.

3. Istnieje możliwość korzystania z własnych narzędzi i przyrządów przyniesionych i zabieranych bezpośrednio po zajęciach do domu.

Warsztaty i zajęcia sportowo – rekreacyjne

1. Uczestnicy przychodzą w stroju treningowym, obowiązuje zmiana obuwia
po wejściu do budynku, okrycie wierzchnie i obuwie chowane jest do własnej torby i zabierane ze sobą do sali.

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed i po zakończeniu zajęć.

3. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.

4. Uczestnicy mogą mieć ze sobą podpisaną butelkę wody.

Obowiązek informacyjny i Polityka prywatności