Koncepcja Halliwick

 

W dniach od 19 do 22 marca w Laboratorium Aktywności Społecznej miał miejsce kurs podstawowy „Koncepcja Halliwick”. Prowadzący mgr Krzysztof Miłkowski to wykładowca Halliwick, Instruktor i Terapeuta WATSU, Dyplomowany terapeuta PNF, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method.
Organizatorem kursu w Niepołomicach było Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych WATSU Polska www.watsu.org.pl

Koncepcja Hallwick stosowana w wielu krajach na świecie, jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.
Jest to kurs specjalistyczny z nauki pływania wg zasad Koncepcji Halliwick przeznaczony dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, pedagogów specjalnych, instruktorów pływania pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Galeria