Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

30 maja w LAS Open Space gościliśmy Małopolską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkanie poświęcone było projektowi „Dobry Czas na Biznes – KOM2” .

Projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.