Manifestacja Kobiecości


7 marca w LAS odbyło się wydarzenie pt. Manifestacja Kobiecości. Obok kilku paneli dyskusyjnych zainteresowane Panie uczestniczyły w spotkaniu na temat: równości płci, a jakości życia, które prowadziła dr Ewa Krzaklewska – socjolożka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całemu wydarzeniu towarzyszył pyszny vege poczęstunek.