Projekt REGIO MOB

8 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu REGIO – MOB,  na którym omawiano efekty prac nad wdrożeniem Regionalnego Planu Mobilności (tzw. action plan).

W ramach spotkania omówione zostały rozwiązania komunikacyjne związane z realizowanymi inwestycjami na terenie gminy Niepołomice, między innymi budowa węzła autostradowego w Podłężu oraz budowa sieci parkingów P&R w Niepołomicach, Staniątkach, Podłężu i Woli Batorskiej. Dodatkowo poruszone zostały problemy z jakimi trzeba będzie się zmierzyć realizując dany projekt.

Dziękujemy za spotkanie w naszej przestrzeni LAS Open Space.