Spotkanie w ramach projektu REGIO-MOB

Dziś, tj. 10 grudnia odbyło się podsumowujące spotkanie interesariuszy w ramach projektu REGIO-MOB. Po części merytorycznej na uczestników czekają warsztaty dotyczące m.in. usprawnienia i zwiększeniem efektywności transportu w naszej gminie.