Zawodowe plany mamy

 

09 października odbyło się kolejne spotkanie mam, które myślą o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim i nie tylko. Na warsztatach rozmawiano między innymi o umiejętności organizowania czasu i prawach pracownika związanych z rodzicielstwem.

 


Projekt realizowany dzięki: FIO Małopolska Lokalnie Kraków PL Fundacja Centrum Innowacji I Rozwoju Biznesu Laboratorium Aktywności Społecznej